theoriepakket inclusief code 95

» Theorie modules
» Praktische toets
» Toets besloten terrein
» Examens alle onderdelen

€ 1.632,00

Als u naast het rijbewijs C of D ook de code 95 op het rijbewijs wilt, dan doet u naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee praktijktoetsen inclusief theorie deel 3 (V3C).
De praktijktoetsen worden afgenomen op het eigen opleidingscentrum van Verkeersschool Tilstra. Een vakbewame docent van Verkeersschool Tilstra neemt de toetsen en examens af.

Toets besloten terrein
Verkeersschool Tilstra neemt de toets af onder toezicht van CCV.
De toets duurt 30 minuten. Binnen die 30 minuten moet de kandidaat zeven scenario's uitvoeren. Scenario 1 is gelijk in elke toets. De overige zes scenario's worden linksom(variant a), rechtsom (variant b) of als combinatie van scenario's uit de beide varianten uitgevoerd. De toetsafnemer, de persoon die namens het opleidingsinstituut is belast met het afnemen van de toets, bepaalt dit. Indien namens CCV een steekproefnemer bij het afnemen van de toets aanwezig is, bepaalt deze welke variant of combinatie van scenario's uit de twee varianten wordt uitgevoerd. Op initiatief van de toetsafnemer kan tussentijds tussen variant a en variant b gewisseld worden. De verplaatsing van het voertuig ter uitvoering van deze wisseling telt niet mee voor de beoordeling

Praktische toets
Verkeersschool Tilstra neemt de toets af onder toezicht van CCV.
Tijdens deze praktische toets is er vooral aandacht voor:
- het laden en lossen en vastzetten van lading;
- voorkomen van criminaliteit en illegaliteit;
- voorkomen van fysieke risico’s;
- invullen van een Europees schadeformulier;
- maatregelen bij noodsituaties.

Case studie
De cursus bestaat uit 1 dagdeel welke doorgaans aansluitend is op de cursus V2C. De inhoud van de lesstof is identiek aan die van V2C, alleen de diepgang in het examen is vele malen groter. Het examen is aansluitend.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van exclusief voor Verkeersschool geschreven lesmateriaal. Dit lesmateriaal sluit naadloos aan op het examen. Het lesmateriaal wordt uitsluitend in combinatie met de cursus verstrekt.

  • Informatie
  • Reserveren