Klachten

Indien u een klacht heeft verzoeken wij u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen binnen 5 werkdagen antwoorden op uw klacht en deze vertrouwelijk behandelen. Indien er meer tijd nodig is om uw klacht af te handelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoek, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dit bericht wordt u aangegeven wanneer u uitsluitsel omtrent uw klacht kunt verwachten.

Uw klacht wordt gedurende twee jaren gearchiveerd in verband met mogelijke vervolgacties. Wanneer u uw klacht niet op een bevredigende wijze met ons heeft kunnen oplossen, kunt u uw klacht, voor zover die betrekking heeft op een rijbewijsopleiding, tot slot nog voorleggen aan de Bemiddelings- en Geschillencommissie. Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de Geschillencommissie worden gevraagd een voor beide partijen bindend advies uit te brengen.