Bedenktijd

Indien de opdrachtgever een particulier is, heeft de hij/zij in geval van een beroepsopleiding voor het vrachtwagenrijbewijs (C) of het rijbewijs aanhanger bij vrachtwagen (CE) gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.