Wat moet u allemaal weten?

Wat moet u allemaal weten?
Wanneer u het motorrijbewijs A wilt behalen, moet u in het bezit zijn van een theoriecertificaat. 

Algemeen
Voordat u praktijkexamen verkeersdeelneming kunt doen, moet u in het bezit zijn van een theoriecertificaat Categorie motor. Het theoriecertificaat overhandig u bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten.

Theorie-examen
Wanneer u het motorrijbewijs A wilt halen, moet u eerst slagen voor het bijbehorende theorie-examen. Oók wanneer u uw rijbewijs B al hebt.

Heeft u geen theoriecertificaat A, maar wel een geldig rijbewijs B of een militair theoriecertificaat A, dan mag u met de praktijkopleiding beginnen. Wie geen rijbewijs B of militair theoriecertificaat heeft, moet vóór de praktijkopleiding eerst het theoriecertificaat A halen.

Tijdens de praktijklessen moet u uw rijbewijs B of theoriecertificaat bij u hebben. u moet tenminste achttien jaar oud zijn om het theorie-examen te mogen afleggen. Het theoriecertificaat is dan een jaar geldig. U dient het certificaat voor aanvang van het praktijkexamen aan de examinator te laten zien.

Leeftijd
Vanaf 17 jaar mag u theorie-examen doen, het theoriecertificaat is anderhalf jaar geldig.
De uitslag 'geslaagd' voor uw theorie-examen is anderhalf jaar geldig.

Certificaat
Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als u slaagt, krijgt u het theoriecertificaat direct mee. Als u zakt, krijgt u een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat u foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels').

  • Informatie