Protocol Verkeersschool Tilstra

Protocol

Wij volgen de actuele regels van het RIVM (kijk voor de actuele stand van zaken op www.rivm.nl)

Autorijlessen

-     In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur.
-     Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel,  stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
-     Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
-     Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
-     Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto.
-      Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.

Motor- en bromfietsenlessen

-      Bij het geven van motor- en bromfietslessen delen rijinstructeur en leerling geen krappe ruimte. Anders dan voorheen moeten leerlingen hun eigen helmen, handschoenen en kleding meenemen.
Tijdens het praktijkexamen voor de motor moet de motorrijder laten zien dat hij zijn motor en de verkeersregels beheerst. Daarnaast gelden er ook kledingeisen tijdens het examen. Zo moet de motorrijder een goedgekeurde helm, oogbescherming, hoge schoenen of laarzen, handschoenen en beschermende kleding dragen.
-      Op de motor moet u een goedgekeurde helm dragen. Beschermende kleding is niet verplicht, maar wel belangrijk. Kies kleding die speciaal voor motorrijders is ontworpen. Die kleding beschermt u als het onverhoopt toch misgaat
-      Communicatieset en bedieningsmiddelen van het lesvoertuig dienen voor en na elke rijles te worden door de instructeur gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
-      Gebruik van eigen oortjes door de leerling wordt aanbevolen.
-      Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.
-      Vermijd onderling contact en houd tenminste 1,5 m onderlinge afstand.
-      Bij het geven van uitleg en beantwoorden van vragen dient altijd een minimale afstand van 1,5 meter te worden aangehouden.
-      Bij het geven van instructie binnen de 1,5 meter en waarbij het voertuig van de leerling dient te worden aangeraakt, wordt aanbevolen om motor- of in ieder geval wegwerphandschoenen te dragen.
-      Instructeurs mogen geen leerlingen achterop nemen en instructeur mag niet achterop plaatsnemen bij leerling (eventueel moet de leerling op eigen gelegenheid naar het oefenterrein komen en daar pas met de motorrijles beginnen).
-      Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met de leerling nogmaals doorgenomen. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Vrachtautorijlessen

-      Niet met meer dan twee personen in een voertuig, tenzij onderlinge afstand tenminste 1,5 m is, ook bij in- en uitstappen. Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
-     Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto.
-     Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
-     Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
 

Gedragsregels in en om het pand van Verkeersschool Tilstra

-      Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
-      Blijf thuis als u verkouden bent of griep heeft.
-      Kom alleen naar uw rijles/cursus. Neem dus geen buren, vrienden, familie of kennissen mee!
-      Kom niet eerder dan nodig is. Het liefst vlak voor aanvang van uw les.
-      Wij houden de wachtruimte graag zo leeg mogelijk.
-      Betaal aan de balie het liefst met pin, onze voorkeur heeft contactloos!
-      Houd 1,5 meter afstand van onze medewerkers en anderen. Ook buiten.
-      Volg altijd de aanwijzingen op van ons personeel.
-      Na de rijles verzoeken wij u onze rijschool weer zo spoedig mogelijk te verlaten.
-      Houd u aan de regels van het RIVM, de BOVAG en het CBR.
-      Het gebruik van onze motorkleding, laarzen en helmen is niet toegestaan.
-      Het plaatsen van tassen achter de balie is niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor andere spullen.